Inspiratie Wonen

Voor de leukste ideeën

Tip: schakel Differrent Doors in voor verticale garagedeuren

9995Architectuur komt natuurlijk op verschillende terreinen, letterlijk en figuurlijk. Het brengt me naar de mooiste plekken van de wereld, die ik wil, nee moét, zijn vanwege de architecturale waarde die zij hebben. Zo kon ik echt sterven toen ik het Guggenheim te Bilbao eenmaal gezien had. Het brengt ook een passie dichter bij huis teweeg, en wel in mijn eigen huis dat ik eens flink onder de schop aan het nemen ben. Het is een huis dat mijn vriend en ik nog niet zo heel lang geleden kochten en dat nog wel het een en ander aan innovaties gebruiken kan.

Differrent Doors is specialist in verticale garagedeuren

81.2

En ook daar brengt de architectuur me weer op verschillende terreinen, nu in overdrachtelijke zin. Immers, op vele fronten in huis kan nog wel wat gebeuren en waar ik in het interieur echt een kei ben en ik het overgrote deel geheel autonoom aan kan pakken, is het exterieur minder aan mij besteed. Zo hebben we een extern bedrijf laten komen voor het weer in orde maken van de daken hier op het huis en de naastgelegen garages. Gisteren nog had ik wederom een externe firma aan de slag, toen Differrent Doors verticale garagedeuren kwam installeren hier. Samen met hen was ik tot een ontwerp gekomen waarover ik heel enthousiast was en ben. Wat is de uitwerking perfect geworden – en moet je nagaan wat dat direct voor het uiterlijk van de woning heeft betekend! Voor de volledigheid voeg ik daarop ook een foto van voor en een van na de metamorfose toe, dan kun je het resultaat met eigen ogen aanschouwen!