Inspiratie Wonen

Voor de leukste ideeën

Een goede kantopsluiting van je gazon

kantopsluiting

Wanneer je een gazon laat plaatsen door Gras en Groen, weet je zeker dat je een goede kantopsluiting krijgt. De grenzen van het gazon wordt aangeduid en is leidend voor de werkzaamheden, zo weet je als klant meteen wat er gaat gebeuren, en vooral waar. De aan- en afvoer van het materiaal gaat via een vrachtauto en er is een maximale loopafstand van ongeveer 25 meter. Mocht het verder geparkeerd staan, dan is er sprake van meerwerk. Indien de weersomstandigheden zo slecht zijn en het dan ook van invloed is op de kwaliteit van de werkzaamheden, zal Gras en Groen besluiten om het uit te stellen. Het uitstel van de werkzaamheden leidt niet tot enige aanvullende plicht. Onder overmacht bij de klant wordt niet verstaan de omstandigheid dat Gras en Groen BV de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren. Wanneer er na overleg met de klant extra werkzaamheden worden uitgevoerd, worden deze op basis van nacalculatie voor de gewerkte uren in rekening gebracht op basis van het geldende, al afgesproken, uurtarief.

kantopsluiting

Herstelwerkzaamheden en schade 

Indien als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden de kosten doorberekend en de werkzaamheden in overleg met de klant uitgevoerd. Dit is altijd na een goede communicatie. Indien medewerkers van het bedrijf schade veroorzaken aan eigendommen van de klant of derden wordt de eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld. Deze verzekering bepaalt welke schade vergoed wordt. Voor meer vragen kan je naar de website.