Inspiratie Wonen

Voor de leukste ideeën

Hoe Zonnepanelen Friesland verdelen in voor- en tegenstanders

zonnepanelen Leeuwarden

Bijna elke dag worden we met alarmerende rapporten over de staat van ons klimaat en de natuur om de oren geslagen. Het zou slecht gaan met onze leefomgeving, er zou té veel stikstof uitgestoten worden, het broeikaseffect zou volgens de experts over een aantal jaar onomkeerbaar worden. Waar sommigen zich vanwege deze rapporten zich genoodzaakt zien zich vast te plakken aan de startbaan van Eindhoven Airport, doen anderen alle rapporten af als pertinente onzin. Het zijn twee extremen. In het midden zit, ook in onze provincie, een groep die zich afvraagt wat wel of niet wenselijk is om de natuur te helpen. Hoe zonnepanelen Friesland verdelen.

zonnepanelen Leeuwarden

Warme voorstanders van een groene toekomst

Er zijn veel mensen die warm voorstander zijn van het gebruik van zonnepanelen: zij zien vooral de voordelen voor het milieu, en voor de portemonnee. Wie zelf zijn stroom opwekt, kan op jaarbasis veel geld besparen. Bovendien zijn zonnepanelen zelf steeds duurzamer: ze gaan langer mee dan vroeger (zo’n 25 jaar) en na gebruik kunnen ze gewoon gerecycled worden. Zonnepanelen bieden een hoopvol perspectief op weg naar een Friesland dat geheel klimaatneutraal de toekomst tegemoet gaat. Helaas voor de voorstanders is niet iedereen gek op zonnepanelen.

Horizonvervuiling is ook een vorm van vervuiling

Ook wanneer het aankomt op zonnepanelen bestaan er namelijk mensen die geen fan zijn. Zij wijzen op de productie van zonnepanelen, die veel energie en grondstoffen kosten. Bovendien passen zonnepanelen, volgens velen, niet in het Friese landschap. Met name op oude Friese boerderijen zijn zonnepanelen een raar gezicht. Ook bestaan weilanden vol zonnepanelen, die de plek opeisen van goede cultuurgrond. Zonde, aldus de tegenstanders. Uiteindelijk zullen ook stugge Friezen elkaar vinden in een oplossing: bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken van fabrieken. Nu zonnepanelen in verschillende kleuren beschikbaar zijn, zouden ze misschien zelfs van tegenstanders op traditionele boerderijen geplaatst mogen worden.