Inspiratie Wonen

Voor de leukste ideeën

Mulch: Duurzame bodembedekking

Mulch, bestaat uit de toepassing van materialen in de bodem, zowel organisch als anorganisch, die tal van voordelen bieden op het gebied van gewasbescherming tegen kou, hitte of zelfs droogte. Het is een techniek die het werk van hoveniers en boeren vergemakkelijkt en is daarom een van hun beste bondgenoten.

In deze context maakt het gebruik van natuurlijke of synthetische bedekkingen, naast vele voordelen, het behoud van de vochtigheid mogelijk, vermindert het waterverlies, voorkomt het de groei van onkruid en isoleert het ten slotte de bodem, waardoor deze wordt beschermd tegen plotselinge klimaatveranderingen. Naast de functionele eigenschappen kan het ook gebruikt worden in eigentijdse landschappen of zelfs in tuindecoratie, waardoor het een natuurlijke maar esthetische uitstraling krijgt.

Voordelen van Mulch

Zoals eerder besproken, is Mulch in feite een zeer efficiënte tuintechniek, die het onderhoud en de verbetering van de bodem mogelijk maakt, terwijl het een goede inzet is op het gebied van esthetiek en landschap.

Bovendien is het een voordelige en extreem gebruikte techniek in de landbouw omdat het een levensvatbare en economische oplossing is die de productie van meerdere gewassen mogelijk maakt.

We kunnen stellen dat Mulch, als tuin- en landbouwtechniek, de volgende voordelen heeft:

– Vermindert de onkruidgroei;

– Beschermt de bodem tegen extreme weersomstandigheden;

– Regelt de temperatuur van de bodem;

– Beschermt tegen ongedierte;

– Behoudt en reguleert de bodemvochtigheid;

– Geeft voedingsstoffen vrij door compostering (organische stof – Organische Mulch);

– Verbetert de bodemvruchtbaarheid en gezondheid.

Verschillende soorten Mulch

Er zijn verschillende materialen die gebruikt kunnen worden om het doel van deze tuintechniek te vervullen, deze zelfde materialen kunnen anorganisch (glas, rubber, stenen, klei) of organisch (bladeren, zaden, houtsnippers, stro) zijn.

Organisch

Organic Mulch maakt, zoals de naam al aangeeft, gebruik van organisch afval zoals bladeren, houtsnippers, stro en zaden, waardoor er een dekking ontstaat vol met voedingsstoffen die van fundamenteel belang zijn voor een goede bodembalans.

Aangezien het gebruik maakt van materialen die als afval worden beschouwd, presenteert het zich als een uiterst economische optie, maar maakt het toch mogelijk om visueel aantrekkelijke ruimtes te creëren in termen van decoratie.

Anorganische

De anorganische Mulch, maakt gebruik van anorganisch afval zoals onder andere stenen, glas en plastic. Aangezien het geen voordelen of voedingsstoffen biedt, wordt het alleen gebruikt voor decoratie of bodembescherming.

Bovendien is het een economisch onhoudbare optie, aangezien de kosten voor de winning en verdere verwerking van de materialen vrij hoog zijn.

Biologische Mulch heeft de beste voordelen in vergelijking met anorganische Mulch. Men kan zeggen dat houtsnippers zich niet alleen in ecologisch en ecologisch opzicht positief onderscheiden, maar ook in economisch opzicht. Het gebruik van biologische mulch is gericht op duurzaamheid en heeft als doel nieuwe oplossingen en ideeën voor tuinen te creëren.