Inspiratie Wonen

Voor de leukste ideeën

WOZ waarde Den Haag, gratis bezwaar maken

beste horren

De WOZ waarde Den Haag wordt door de gemeente vastgesteld. De peildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2022 is de peildatum 1 januari 2021. De WOZ waarde van een huis in 2022 is de waarde die dat huis had op 1 januari 2021. De gemeente Den Haag bepaald (als uitvoerder van de WOZ) de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Elke huizenbezitter krijgt aan het begin van het nieuwe jaar, meestal in maart, een WOZ-beschikking in de bus. De WOZ waarde vormt de grondslag voor gemeentelijke belastingen en heffingen zoals:

·         Inkomstenbelasting (woningbezitters)

·         Gemeentelijke onroerendezaakbelasting

·         Waterschapsomslag (waterheffing)

·         Erfbelasting

·         Eigenwoningforfait (bij woningbezitters)

·         Vermogensrendementsheffing van de Rijksoverheid (woningbezitters)

Om de juiste WOZ waarde Den Haag te bepalen wordt onderzoek gedaan

Om tot een goede WOZ waarde Den Haag te komen verricht de gemeente Den Haag onderzoek. Dat is de reden dat nieuwe eigenaren en huurders van de gemeente Den Haag een vragenlijst ontvangen; het formulier PMA (Permanente Markt Analyse). Hiermee krijgt de gemeente informatie over de staat van verkochte woningen en bedrijfspanden. Daarnaast worden panden door taxateurs van de Gemeente Den Haag getaxeerd. De taxateurs bezoeken enkele vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht of die in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking via een computermodel wordt door de taxateurs de waarde van vergelijkbare panden vastgesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar de ligging, de inhoud van het pand en het aantal vierkante meters van het perceel.

Controleer de WOZ waarde van je huis

Omdat geen huis hetzelfde is moet je de WOZ waarde Den Haag altijd goed controleren. De gemeente Den Haag heeft jouw woning vergeleken met twee gelijkwaardige woningen. Maar klopt dit wel? Komen de gegevens van de woningen waarmee je huis wordt vergeleken wel overeen:

  • Is het type woning hetzelfde; dus heb je een rijtjeswoning dan moet jouw woning niet met een vrijstaande woning worden vergeleken
  • Heb je geen garage en heeft de vergelijkbare woning wel een garage
  • Vergelijk zowel de inhoud als de oppervlakte
  • Waar woon je? Veel groen of juist niet, dicht bij een drukke snelweg, veel industrie in de buurt, windmolens, openbaar vervoer? En hoe is dat bij de vergelijkbare woningen.
  • Hoe zit het met de energiebesparende maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen
  • Wat is het bouwjaar van de woningen en hoe staat het met het onderhoud van de woning

Bezwaar (laten) aantekenen

Wanneer je het niet eens bent met de WOZ waarde Den Haag dan kun je bezwaar aan (laten) tekenen. Er wordt maar weinig bezwaar aangetekend tegen een te lage WOZ waarde. Je gaat namelijk meer belasting betalen als de WOZ waarde omhoog gaat. Wanneer je je huis wilt gaan verkopen kan het wel zinvol zijn, want hoe hoger de WOZ waarde hoe beter de verkoopprijs zal zijn. Vind je de WOZ waarde van je woning te hoog dan heeft het zeker zin om bezwaar aan te (laten) tekenen. Wanneer je bezwaar laat aantekenen door een bureau dat is gespecialiseerd in WOZ-zaken heb je de grootste kans van slagen. Bovendien hoef je, als particulier, het bureau niet te betalen omdat de gemeente Den Haag het bureau moet betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Wordt het bezwaar afgewezen dan neemt het bureau de kosten voor eigen rekening.